-->

Antik Yunan ve bilinmeyenler

Yunan Medeniyetinin başlangıcı ve bitişi ile ilgili kesin ya da dünyaca onay görmüş herhangi bir görüş yoktur. Genel olarak Roma İmparatorluğu'ndan evvelki dönemler Antik Yunan tarihi olarak değerlendirilir. 

1. M.Ö. 5. - 4. yüzyıllar arasında gelişen klasik Yunan kültürü, Roma İmparatorluğu üzerinde güçlü bir etkiye sahipti ve modern Batı kültürünün temellerini oluşturmuştur
Antik Yunan ve batı medeniyeti

2. Eski Yunan demokrasisi, dünyanın ilk demokrasi örneğidir ve 185 yıl devam etmiştir 
Antik Yunan ve demokrasi

3. Klasik Atina nüfusunun % 40 ila % 80'i kölelerden oluşmaktaydı 
Antik Yunan ve kolelik

4. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda ekonomik olarak en iyi seviyede olan Yunanistan, dünyanın en gelişmiş ekonomisi olmuştur 
Antik Yunan paralari

5. Antik Yunanlı erkekler Atina'da yaşıyorlarsa 7 yaşında okula giderlerdi ya da Sparta'da yaşıyorlarsa kışlaya giderlerdi 
Antik Yunan ve Sparta

6. "Okul" kelimesi antik Yunan'daki "serbest zaman" kelimesinin karşılığıdır 
okul kelimesinin anlami

7. Eski Yunan'da "salak" kelimesi, politikacı olmayan herkesi ifade eder 
Antik Yunan ve politika

8. Pisagor, Öklid ve Arşimet gibi Yunan matematikçilerinin bulguları bugün hala matematik öğretiminde kullanılmaktadır 
Antik Yunan ve matematik

9. Eski Yunanistan'da birine bir elma atmak kişinin sevgisini ilan etmek için yapılırdı 
Antik Yunan ve aşk

10. "Dinozor" kelimesi antik Yunan'dan gelir ve "korkunç kertenkele" anlamına gelir 
dinazor kelimesinin kokeni

11. Antik Yunan'da "din" sözcüğünün karşılığı yoktu 
Antik Yunan ve din

12. Eski Romalılar banyo seven insanlardı. Genellikle günde bir kez halk banyolarına giderlerdi 
Antik Yunan ve hamamlar

13. "Müzik" sözcüğü Yunan mitolojisinde sanat tanrıçaları olan Muses’den gelmektedir 
muzik kelimesinin kokeni

14. Spartalı erkeklerin 30 yaşlarında aktif askerlik görevinden ayrılana kadar aileleri ile yaşamalarına izin verilmezdi 
Spartada askerlik egitimi

15. Eski Yunanistan'da eşcinsellik erkekler arasında sık görülürdü. Aşk çoğu zaman bir ergen erkek ile bir yetişkin erkek arasında kurulurdu. Yunanlar bir erkeğin, başka bir erkeğin güzelliğine vurulmasını normal karşılardı fakat farklılık bunu dışa vurma şekliydi. Eğer erkeğe duyulan tutku kadına duyulandan fazla ise kişi dışlanırdı
Antik Yunan ve escinsellik

0 comments


EMOJİEMOJİ

ÖNCEKİ YAZI ÖNCEKİ YAZI
SONRAKİ YAZI SONRAKİ YAZI